Expertise

Door milieukundige en economische inzichten te combineren en in de praktijk toe te passen kan Eco-consult verspilling van geld en milieu verminderen en een duurzame samenleving dichterbij brengen.

Ecologisch en economisch inzicht gecombineerd

De combinatie van kennis van techniek, ecologie en milieu met economie schept grote mogelijkheden. Uit de woorden eco-logie en eco-nomie blijkt al dat ze iets gemeenschappelijk hebben, hetgeen ook de achtergrond is van de naam Eco-consult Environmental Economics. Met deze gecombineerde kennis en ervaring in het beleid en wetenschappelijk onderzoek, kan ik veel bijdragen aan een beter milieubeleid, mede omdat deze combinatie nog vrij zeldzaam is:

De traditionele invalshoek voor mensen die aan het milieu werken is technisch, biologisch, ecologisch, en later ook juridisch. Economie daarentegen is traditioneel meer een vak voor mensen die het bedrijfsleven in willen. Economie wordt daarom door 'milieu-mensen' vaak opgevat als synoniem voor 'geld en bedrijfsleven', en daarom als de tegenpartij. Volgens Harmen Verbruggen wordt hij als hoogleraar milieu-economie vaak met dezelfde argwaan bekeken als een mannelijke hoogleraar vrouwenstudies... Maar langzaam begint het inzicht door te breken dat economie in de betekenis van 'de leer van optimaal gebruik van schaarse middelen' juist heel geschikt is om de milieuproblemen op te lossen, en dat daar misschien zelfs wel de sleutel ligt. Het milieuprobleem is immers juist dat een schoon milieu schaars begint te worden.

Er is dus behoefte aan mensen die de kloof tussen technici, juristen en milieukundigen enerzijds, en economen anderzijds kunnen overbruggen. Door de combinatie van 'het beste uit beide werelden' ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor vooruitgang in het stagnerende milieubeleid. Eco-consult Environmental Economics kan helpen die mogelijkheden te vinden en te benutten.

Wat heeft Eco-consult Environmental Economics u te bieden?

Concrete voorbeelden van wat Eco-consult Environmental Economics kan doen voor opdrachtgevers:

Relatie milieu-economie en bosbouw

Er zijn diverse redenen waarom bosbouw en het beheer van andere natuurlijke hulpbronnen en milieu veel overeenkomsten hebben.

Niet voor niets wordt milieu-economie in het Engels wel vertaald met Natural Resource Economics, en waren landbouw-universiteiten vaak de eersten die zich met dit vakgebied bezig hielden.

Andere expertise

Met name in Scandinavië heb ik veel connecties door mijn opleiding en werk in Noorwegen. Milieu-economen in Nederland en Noorwegen, en andere deskundigen in de universitaire -, milieubeleids- en advieswereld behoren tot mijn netwerk. Indien nodig werk ik hiermee samen of verwijs door naar de meest geschikte organisaties of mensen.

Behalve op het gebied van de milieu-economie kan ik u van dienst zijn met:

Relevante opdrachtgevers

Eco-consult Environmental Economics is met name interessant voor:

Oost-Europese landen hebben ook veel baat bij milieu-economische inzichten. Immers, de vaak ernstige toestand van het milieu, het in opbouw zijnde milieubeleid, en de omschakeling naar de markt-economie scheppen kansen bij uitstek om vanaf de start een modern, marktconform milieubeleid te ontwikkelen.

Meer informatie over Eco-consult Environmental Economics

Eco-consult Environmental Economics is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Hilversum onder nummer 27165883. Als algemene leveringsvoorwaarden wordt gebruikt Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau (RVOI-1998), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ´s Gravenhage op 12 nov. 1997. Deze regeling is opgesteld door de Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs (ONRI).

Wilt u meer weten over Eco-consult Environmental Economics, of heeft u reacties of vragen n.a.v. deze site? Bekijk dan de Powerpoint presentatie, of neem gerust Contact met mij op.