Curriculum vitae

Profiel

Problemen en oplossingen op het grensvlak van milieu en economie hebben mijn speciale interesse. Ik ben opgeleid aan de landbouw-universiteit van Noorwegen tot bosbouwkundig ingenieur en gespecialiseerd in milieu-economie, met name emissiehandel, monetaire waardering van milieu, marktconforme/financiële instrumenten voor milieubeleid, en (maatschappelijke) kosten-batenanalyses. Door studie en werk in Noorwegen spreek ik vloeiend Noors, ken de weg in Scandinavië en kan er overal communiceren.

 

Samenvatting

 • Brede technische, ecologische en economische achtergrond (bosbouwkundig ir)
 • Gedreven voor idealen, vooral milieu
 • Specialisaties milieueconomie, emissiehandel, klimaat en energie, waterbeheer.
 • Help graag mensen.
 • Werk degelijk en secuur.
 • Goede mondeling en schriftelijke vaardigheden
 • Flexibel in werktijden en dienstverband (bijv. ook freelance).
 • Noorwegen is mijn tweede vaderland, ik heb er 7 jaar gewoond, spreek vloeiend Noors en Engels, en houd van internationale contacten.
     

Persoonlijke eigenschappen

Michiel H.A. Wind (Msc)Analytisch, nauwkeurig, innovatief, goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Relevante werkervaring

 • Maart 2016 - heden: Bestuurslid van de Cooperatie WaterFocus: een cooperatie van ongeveer 50 zelfstandig experts op het gebied van water (www.waterfocus.eu)
 • 2013 - 2015: Gast-docent korte cursus Milieueconomie voor HBO Milieukunde studenten op de Hogeschool Utrecht
 • 2010 - heden: Adviseur onderzoeker milieueconomie, Deltares, het kennisinstituut voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat (www.deltares.nl): onderzoek en advies voor de economische component van projecten rond water en bodem, met name (maatschappelijke) kosten-batenanalyses ('business cases') en marktconforme beleidsinstrumenten. Brugfunctie tussen economen en andere disciplines.
 • 1996 - heden, part-time zelfstandig adviseur milieu-economie, -beleid en duurzame bosbouw; projecten o.a.:
  • emissiehandel toegepast op waterbeheer (met CE en Arcadis, voor Min. van V&W/DGW),
  • emissiehandel voor VOS-emissies (voor DCMR/VROM),
  • milieu-accounting (voor TNO/EC), en
  • maatschappelijke kosten-batenanalyse van overstromingspreventie (voor Arcadis/EC/Tsjechische overheid). 
 • 1995 - 1996, milieubeleidsmedewerker gemeente Zwijndrecht, ontwikkeling en coördinatie gemeentelijk milieubeleid;
 • 1995 - 1996, TNO-rapport 'Milieukosten en -baten, een inleiding', over de belangrijkste mogelijkheden van de milieu-economie voor niet-economen;
 • 1994 - 1997, adviseur en later directeur bedrijfskundige en ecologische zaken, Sicirec SA, intermediair bedrijf voor investeringen in ecologisch verantwoorde teak-plantages in Costa Rica;
 • 1991 - 1993, milieubeleidsmedewerker, ministerie van VROM: beoordeling subsidie-aanvragen en offertes voor onderzoeksprojecten (voornamelijk in het kader van het project KWS-2000, een reductieplan voor vluchtige organische stoffen), begeleiding van diverse projecten, secretaris van forum voor overleg met andere overheden en branche-organisaties (DUIV), ondersteuning en inwerken projectleider KWS-2000;
 • 1990 - 1991, projectmedewerker onderzoek milieu-economie, Landbouw-universiteit van Noorwegen, Ås: onderzoek naar de (monetaire) waarde van milieu door middel van enquêtes naar de bereidheid tot betaling (met Ståle Navrud).
 • 1983: militaire dienstplicht


Opleiding

 • 1993, examen cursus Milieu-economie Open Universiteit;
 • 1990, examen bosbouwkundig ir aan de Landbouwuniversiteit van Noorwegen, specialisatie milieu-economie;
 • 1986, examen bosbouwtechnicus op HBO-niveau, Brandbu, Noorwegen;
 • 1979, eindexamen Atheneum B, Willem de Zwijger College, Bussum.

 

Persoonlijke gegevens

Geboren: 1960
Nationaliteit: Nederlands

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec