Aan schaarste geen gebrek - 21 jaar milieueconomie in Nederland

‘Aan schaarste geen gebrek’ is een jubileumboek ter gelegenheid van het 21-jarig bestaan van de Nieuwsbrief Milieu & Economie. In deze bundel laten wetenschappers, beleidsmakers en andere betrokkenen hun licht schijnen over de vraag hoe de milieueconomie zich sinds 1986 als vakgebied in Nederland heeft ontwikkeld en welke rol deze discipline heeft gespeeld bij het beleid en de besluitvorming van overheden, bedrijfsleven en milieuorganisaties.Uit het voorwoord: "Het boek 'Aan schaarste geen gebrek' legt op overtuigende wijze getuigenis af van de volwassen staat van de Nederlandse milieueconomie". Prof. Peter Nijkamp, voorzitter NWO.

Het boek is geredigeerd en uitgegeven door de redactie van de Nieuwsbrief Milieu & Economie. De auteurs zijn (in alfabetische volgorde): Daan Boezeman, Marcel Bovy, Sander de Bruyn, Frank Dietz, Jasper Faber, Olav-Jan van Gerwen, Ruud Hoevenagel, Marjan Hofkes, Nico Hoogervorst, Ans Kolk, Rob Maas, Frans Oosterhuis, Hans Opschoor, Jonatan Pinkse, Daan van Soest, Harmen Verbruggen, Herman Vollebergh, Jan de Vries en Michiel Wind.

Het eerste exemplaar van ‘Aan schaarste geen gebrek’ is op 17 juni 2008 aangeboden aan minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu.

Inhoud:

Voorwoord: Nieuwsbrief Milieu & Economie: Chapeau! - Peter Nijkamp.

Ter inleiding: 21 jaar milieueconomie in Nederland - volwassen reus of wassen neus? - Redactie Nieuwsbrief Milieu & Economie 

Deel 1. De Nieuwsbrief en het vakgebied milieueconomie

1. Nieuwsbrief Milieu & Economie: 21 jaar effectieve informatie-uitwisseling - Olav-Jan van Gerwen en Ruud Hoevenagel

2. Milieueconomisch onderwijs en onderzoek - Frans Oosterhuis en Michiel Wind

Deel 2: De inhoudelijke oogst van 21 jaar milieueconomie

3. Nog weinig waardering voor milieuwaardering - Ruud Hoevenagel en Sander de Bruyn

4. De traditionele economische analyse van producenten- en consumentengedrag voorbij - Herman Vollebergh en Daan van Soest

5. Milieugebruiksruimte, Duurzame Ontwikkeling en nog wat meer - Hans Opschoor

6. De Nederlandse zoektocht naar een Groen BNP - Marjan Hofkes en Harmen Verbruggen

7. Over Wortels en Worsten; De opkomst van marktconform sturen in Nederland - Rob Maas, Daan Boezeman en Jasper Faber

8. Milieu en ondernemingsgedrag - Ans Kolk en Jonatan Pinkse

Deel 3: De ‘gebruikers’ van milieueconomie

9. Sjors en Sjimmie in milieubeleidsland: over de toepassing van milieueconomische inzichten - Frank Dietz en Nico Hoogervorst

10. Milieueconomie in het bedrijfsleven - Marcel Bovy

11. Van exotische dwaalgast tot gewaardeerde exoot: milieueconomen in de milieubeweging - Jan de Vries

Het boek kan worden besteld door een bedrag van € 10,-- (incl. BTW en verzendkosten) over te maken naar bankrekening 48.81.22.058 t.n.v. VU-FALW, Amsterdam, met vermelding van projectnummer 2983640 en het adres waar het boek naar toe gestuurd moet worden.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec