Doel van Eco-consult is de economische wetenschap beter te benutten bij het oplossen van milieuproblemen, en zo geld en milieu efficiënter te gebruiken.

Wat heb je aan milieu-economie?

De economische wetenschap is de leer van het optimale gebruik van schaarse hulpmiddelen. Het milieuprobleem bestaat er uit dat een schoon milieu schaars is geworden. Het ligt dus voor de hand dat economie nuttig kan zijn bij de oplossing van het milieuprobleem. Er kan in de praktijk veel milieu en geld bespaard worden met milieu-economie.

Bijvoorbeeld:

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec